Voorwaarden


Bij aanmelding voor een activiteit of een individuele afspraak zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. 
De prijzen, aanmeld-, annulerings- en algemene voorwaarden op de website van Anka Maranka, maken deel uit van de overeenkomst op het moment van aanmelden.
Wij proberen de prijzen en data op website zo goed en vaak mogelijk bij te houden. Dit lukt niet altijd, er kan dus op het moment van aanmelden een andere prijs of datum zijn.

 
1. Betalingsvoorwaarden

Betalingen voor individulele sessies en éénmalige groepsactiviteiten dienen bij aanvang contant te worden voldaan of voor aanvang overgemaakt te zijn op bovengenoemde rekening.
De kosten voor cursussen, trainingen, retraites en intensives worden via de bank overgemaakt op boven genoemde rekening.

Op verzoek kunt je een factuur krijgen er komt dan 21% boven op de genoemde prijs bij.
Ook wanneer je niet btw plichtig bent, komt er 21% bij.

Bedrijven, werkgevers of groepen die mij in willen huren voor een activiteit kunnen het beste even contact met me opnemen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Aan de hand hievan maak ik een offerte. 

Aanmelden voor trainingen, cursussen, workshops, zweethutceremonie, retraites en intensives
– Bij aanmelding ontvang ik je volledige naam en emailadres.
– Aanmeldingen zijn persoonsgebonden en bindend.
– Bij eventuele inschrijvingen voor meerdere personen zijn volledige naam en emailadres vereist en bindend.
– Aanmelding doe je via email en kun je sturen naar marieke@ankamaranka.nl. Vermeld daarin duidelijk de datum, en om welke activiteit het gaat.
– Je aanmelding wordt bevestigd via email, je doet de (aan)betaling en dan is jouw plaats voor je gereserveerd. Restitutie van een aanbetaling is niet mogenlijk.
– Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarbij de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd. Vanaf het eerste leermoment, vervalt de bedenktijd.
– Praktische gegevens over de activiteit vind je op de website en/of ontvang je in een email.
– Het restant van het cursusgeld dient één of twee maand(en) voor aanvang te zijn overgemaakt. 

Lesgelden dienen te worden overgemaakt naar de Triodos Bank IBAN: NL12 TRIO 0781 3709 06, tnv. M. Schouten te Galder. Graag duidelijk je voor- en achternaam waarmee je je hebt aangemeld, de activiteit en de startdatum van de activiteit erbij vermelden.

Betalingen voor de retraites die ik samen met Marcel Schut organiseer dienen te worden overgemaakt naar de Triodosbank nr. 1977 719 04, IBAN NL15 TRIO 0197 7719 04, tnv M.Schouten en/of M.Schut te Galder. Graag je voor- en achternaam waarmee je je hebt aangemeld en de datum van de retraite erbij vermelden.

 

3. Annuleringsvoorwaarden voor trainingen, cursussen, workshops, retraites en vakanties
Aanmelden is het maken van een commitment, wij hebben dan een afspraak gemaakt; jij maakt die dag(en) ruimte, ik reserveer voor jou een plaats, verbind me met jou en zorg voor de voorbereidingen die dat vragen.
In eer en respect naar jouw eigen proces en in waardering naar alles wat er qua organisatie nodig is, is het goed om te beseffen dat kosteloos annuleren op het laatste moment niet mogelijk is (ook niet bij ziekte en overmacht).

Een éénmalige workshop dient telefonisch of per email minimaal twee weken van te voren worden afgemeld, er zijn dan geen kosten aan verbonden. Bij annulering minder dan twee weken worden de kosten in rekening gebracht. 

Een zweethutceremonie dient per email minimaal twee weken van te voren worden afgemeld, dan wordt het volledige bedrag terugbetaald minus €50,- annuleringskosten. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave meer mogelijk en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Een training, cursus, traject, retraite of intensive dient per email minimaal één/twee maanden van te voren worden afgemeld, dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald minus de aanbetaling/annuleringskosten.
Bij annulering binnen één/twee maanden voor de startdatum is er geen teruggave meer mogelijk. Wanneer het cursusbedrag nog niet is betaald dient dit alsnog te worden gedaan.
Voor een retraites en intensives adviseren we je om een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleren tijdens een reeds gestarte cursus of training geeft geen enkel recht op restitutie. 

Bij annulering wordt te allen tijde administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht middels de annuleringskosten/aanbetaling.

Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Anka Maranka zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten of de opleiding, training of workshop in overleg met u opnieuw, op andere datum/data in te plannen.

Anka Maranka is in geen enkele situatie aansprakelijk voor andere door u gemaakte kosten dan de inschrijvings-/deelnamekosten of voor andere door u geleden schade, van welke aard dan ook.

Door u reeds aan Anka Maranka betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Anka Maranka binnen dertig dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.

 

4. Individuele afspraak
– Individuele afspraken worden gemaakt via email en doe je via marieke@ankamaranka.nl.
– Bij annulering binnen 24 uur, het vergeten van een afspraak of niet verschijnt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

5. Regels in de praktijk
Ik plan mijn activiteiten ruim in. Indien je veel te vroeg bent (meer dan een kwartier), verzoek ik je in de auto te wachten of een wandelingetje te maken. 

Ik verzoek je om op tijd te komen. Kom je (veel) te laat, dan gaat dat van je consult af. Soms is er uitloop mogelijk.

Tijdens de eerste sessie vind er altijd een intake plaats om goed in kaart te brengen waar je voor komt. Na de sessie kunnen we een vervolg afspraken maken. Tussentijds evalueren we, sturen we bij en spreken we af wat nodig is. 

Wanneer je onder behandeling van een arts bent, zal ik deze nooit doorkruisen. Ik ben geen arts, wel een bewustzijn trainer en een adviseur. Het is aan te raden jouw arts op de hoogte te stellen wanneer je mee doet met een activiteit of een sessie ondergaat. 

 

6. Algemene voorwaarden
Alle sessies, consulten, behandelingen en activiteiten zijn op basis van volledige eigen verantwoordelijkheid.
Marieke Schouten -Anka Maranka- kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.
Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.

 

 

 

Anka Maranka verstrekt geen informatie aan derden.
Anka Maranka ontvangt van jou alle nodige informatie over lichamelijke klachten, medicatie, ziektes en psychische problemen.

Het copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij Anka Maranka.

Alcohol- en drugsgebruik, onzedelijk- of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer hier toch sprake van is word je verwijderd uit de groep of de praktijk. Terug betaling is dan niet mogelijk. 

Wanneer er een persoon in de groep is die de groepsenergie ernstig verstoord, heeft Marieke Schouten het recht deze te verwijderen. (gedeeltelijke) Terug betaling is mogelijk.

Anka Maranka werkt niet met entheogenen middelen. 

7. Vergoedingen
Behandelingen worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn andere wegen waarbij vergoeding wel mogelijk is.

• Wanneer je een eigen bedrijf hebt dan kun je activiteiten en begeleiding die werkgerelateerd zijn, opvoeren als bedrijfskosten bij de belasting.

• Regelmatig zie ik dat bedrijven trainingen en trajecten vergoeden. Vraag het na bij jouw werkgever. 

• Als je binnen een lopende behandeling bij een psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog wordt verwezen voor behandeling, kan deze therapeut er voor zorgen dat deze behandeling door de zorg-verzekeraar vergoed wordt uit jouw basisverzekering.

• Via Persoons-Gebonden Budget (PGB) is er vergoeding mogelijk wanneer je bij mij begeleiding aanvraagt.

• Bij aanmelding via bedrijfsarts/werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is er vergoeding mogelijk. Je doet er goed aan dit vooraf zelf uit te zoeken.

 

8. Geld en spiritualiteit
Geld en spiritualiteit gaat voor sommigen moeilijk samen. Dit is begrijpelijk als we zien hoe alles op dit moment tegen de economische meetlat wordt gelegd. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling onszelf weg te geven. We hoeven ook niet vies van geld te zijn, zolang we hier bewust mee omgaan.
Ik zie geld als een ruilmiddel voor de diensten die ik aanbied. Het is een energie-uitwisseling en die dient in balans te zijn.

 

9. Privacy
Wanneer je je aanmeld voor een activiteit of een afspraak maakt, ga ik er vanuit dat je interesse hebt in de activiteiten van Anka Maranka. Je wordt dan in het email bestand gezet en via mijn nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van mijn activiteiten. Mocht je dit niet willen, geen probleem, geef het dan even aan en je wordt uit het bestand gehaald of er niet ingezet.

Wanneer je wel op de hoogte gehouden wil worden van mijn activiteiten en nieuwsbrieven, dan ga ik met alle zorgvuldigheid met jouw gegevens om. Deze worden alleen gebruikt voor activiteiten van Anka Maranka zoals nieuwsbrieven, informatie over jouw deelname aan een activiteit of over betalingen.
Jouw gegevens worden niet aan derden gegeven.

Bij aanmeldingen waar een inschrijfformulier nodig is voor de inschrijfprocedure. Jouw gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet gedeelt met derden. 

10. Klachten
Waar mensen werken worden wel eens fouten gemaakt.
Ondanks al mijn inspanningen de werkzaamheden en alles in en rondom de trainingen en workshops zo goed mogelijk te organisren wordt er wel eens een fout gemaakt, waardoor het kan zijn dat het toch niet aan je verwachtingen voldoet.
Mijn streven is om er samen uit te komen door het zoeken naar een oplossing waarin beide partijen zich in kunnen vinden.
Je kunt daarvoor:

 1. Contact met ons op nemen,
  • Door gewoon te bellen met Marieke Schouten 06-41222540. Mocht zij niet aanwezig zijn, dan wordt je binnen drie werkdagen teruggebeld.
  • Door een email te sturen naar marieke@ankamaranka.nl, waarna je binnen drie werkdagen wordt teruggebeld.
  • Mocht het telefoongesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden dan:
 2. Nodigen we je uit voor een afspraak op een zo kort mogelijke termijn die passend is in beide agenda’s en streven ernaar die afspraak binnen drie weken te realiseren. Dat gesprek wordt niet in rekening gebracht. Tijdens dat gesprek kunt je alsnog bevredigende oplossingen zoeken.
 3. Wanneer je er niet uit komt kun je schriftelijk (per email) een gesprek aanvragen met de directie. Je wordt dan verzocht je bezwaren op papier te zetten en je wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de directie, waarin alsnog met jou naar een bevredigende oplossing gezocht zal worden. Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden dat je ontvangt.
 4. Mocht dit gesprek met de directie nog steeds niet tot bevredigende oplossingen leiden, dan kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van Anka Maranka, praktijk Lanke.
 5. Het oordeel en de adviezen van de klachtencommissie zijn bindend en openbaar.
 6. Een afgehandelde klacht wordt 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier
 7. Jouw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.

 

Informatie

Kamer van Koophandel 57519196.
Bankrekening: Triodos 781370906 (t.a.v. M. Schouten te Galder)
IBAN: NL12 TRIO 0781 3709 06
BIC: TRIONL2U

Alleen voor de Transformatie Retraites !!
Bankrekening: Triodosbank 197771904 (tnv M.Schouten en/of M.Schut te Galder)
IBAN: NL15 TRIO 01977 719 04
BIC: TRIONNL2U

 

 

 

 

Webdesign en copyright © Marieke Schouten 2021