Universeel Sjamanisme

Universeel Sjamanisme is van iedereen en voor iedereen. Het haalt kennis uit verschillende oeroude én moderne tradities. Uit oorspronkelijke én nieuwe gebruiken van culturen en volkeren over de hele wereld die aansluiten bij zowel collectieve, persoonlijke, tijdloze en eigentijdse thema’s.

Universeel sjamanisme is voor iedereen toegankelijk ongeacht achtergrond, leefwijze of geloofsovertuiging.

Door de verspreiding en versmelting van ideeën, informatie, culturen en religies is er een nieuwe stroming ontstaan. De steeds hoger wordende lichtfrequentie op aarde brengt een enorme evolutie en een hoger bewustzijn voor de mens en de aarde met zich mee. Hierdoor ontstaat er de nieuwe mens, de Regenboogmens (homo Luminus). Voor deze mens is er een nieuwe kerk, een plek waarvan iedereen weet dat hij erbij hoort.

Internationale raad van 13 inheemse grootmoeders

Sjamanisme
Sjamanisme is een spirituele levenswijze en een universele kennis van de kosmische- en natuur wetten die zo oud is als de mensheid zelf. Het is de oudste vorm van religie op aarde te noemen.

Sjamanisme heeft geen duidelijk omlijnde vorm, het is vrij van dogma’s of vastgestelde referentiekaders. In vele culturen en landen over de hele wereld vindt men sporen terug van sjamanisme.

Het sjamanisme vertelt dat alles een ziel heeft, mensen, bomen, planten, stenen, rivieren, bergen, wolken, planeten, sterren. Sjamanisme leidt je terug naar je oorsprong waar je ervaart dat alles onlosmakelijk verbonden is met elkaar. 

 
De Sjamaan

Een sjamaan is een medicijnman/vrouw, priester, magier, mysticus en tegelijkertijd een maatschappelijk werker. Er zijn mannelijke en vrouwelijke sjamanen (sjamanca).

De sjamaan is verbonden met de geestelijke of onzichtbare wereld en maakt op een dieper niveau contact met alles wat er is.

Hij geneest mensen, dieren, planten, ruimtes. De sjamaan maakt contact met de spirits, hij begeleidt ceremonies, geeft raad, bewaakt de harmonie en het welzijn van de gemeenschap.

Wanneer men bijvoorbeeld vroeger op jacht ging maakte de sjamaan contact met de geest van het dier, vroeg om toestemming om zo de balans in de schepping te behouden.

Er werden ceremonies gehouden en men ging in gebed voor de visserij, om zo contact te maken met de geest van de zee en te vragen voor genoeg vangst om de gemeenschap te voeden.
Dankbaarheid ceremonies voor Moeder Aarde en voor de weergoden die voor een goede oogst hadden gezorgd.  

 

 

 

Webdesign en copyright © Marieke Schouten 2021

De sjamaan van nu
De sjamaan groeit met zijn tijd mee en maakt plaats voor ceremonies en rituelen die bij de mensen en thema’s van deze tijd passen.
Sjamanen van deze tijd zijn dan ook mensen van deze tijd.

Vandaag de dag is er veel behoefte om weer terug te gaan naar de oorsprong en eenvoud. Mensen zijn op zoek naar een dieper contact met zichzelf, de natuur en het grote geheel. Aan verbinding, samen zijn in ceremonie, bewustwording, vervulling en harmonie voor mensen, planten en dieren.
Meer en meer mensen vinden hun weg binnen het sjamanisme.

In Liefde.